•  pushkin@sueovarna.com
  •  +359 52 60 96 96

Search HP

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Проект на Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна.

Райони на училищата за обхват на учениците съгласно чл. 9 във връзка с чл.4 (3) от Системата от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна.

Схема на района на СУЕО "А. С. Пушкин" за обхват на ученици 

 

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС
План-прием в осми клас през учебната 2017/2018 година
Заповед за определяне на дати за провеждане на НВО в IV клас,VII клас,VIII клас и Х клас 
График на дейностите по прием на ученици
Заповед за организация на дейностите по прием в осми клас
Информация относно реда за приемане на заявления на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и ученици, настанени в приемни семейства
Информация за учениците, които ще се явяват на приемен изпит по изобразително изкуство, след завършен VII клас

 

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

 

 

 

 

Архив прием 2015/2016 учебна година
Архив

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: pushkin@sueovarna.com

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов @ и Йорданка Димитрова @
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2018
Go to top