•  pushkin@sueovarna.com
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

Beez3

Beez3 is a versatile, easy to customise template that works for a variety of sites. It meets major accessibility standards and demonstrates a range of css and javascript techniques.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: pushkin@sueovarna.com

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов @ и Йорданка Димитрова @
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2018
Go to top