Печат
Посещения: 2492

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

  • Обучението се извършва по учебния план на съответния клас и профил