Печат
Посещения: 779

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА


 

ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС

План-прием в осми клас през учебната 2017/2018 година
Заповед за определяне на дати за провеждане на НВО в IV клас,VII клас,VIII клас и Х клас 
График на дейностите по прием на ученици
Заповед за организация на дейностите по прием в осми клас
Информация относно реда за приемане на заявления на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и ученици, настанени в приемни семейства
Информация за учениците, които ще се явяват на приемен изпит по изобразително изкуство, след завършен VII клас

 

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Условия и ред за прием в първи клас през учебната 2016/2017 година
 

 

ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС

Заповед за определяне на дати за провеждане на НВО в IV клас, в VII клас и в VIII клас 
График на дейностите по прием на ученици
Заповед за записване в осми клас
Заповед за организация при попълване на свободните места след трети етап на класиране

 

 

Архив прием 2015/2016 учебна година
Архив