Печат
Посещения: 61228

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

за учебната 2021/2022 година в първи клас ще бъдат приети 82 ученици

Приемът на деца в първи клас е централизиран и се извършва съгласно Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна.

Електронният прием за учебната 2021/2022 година ще стартира на 01.06.2021 година и ще протече по утвърден „График на дейностите“.

Електронна система за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна

График на дейностите за прием в първи клас през учебната 2021/2022 година 

 

ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС

Виртуална панорама на професиите и профилите в средното образование в Община Варна 2021 г.

Държавен план-прием в осми клас за учебната 2021/2022 година

 


 

 Архив