Печат
Посещения: 20483

На 17 и 18 декември ще се проведе Коледен базар от 08:00 до 19:00 часа във фоайето на училището.

Видео (отвори)
Автор: Мария Иванова от VII а клас

 


Продължителност на учебните часове на 30 ноември 2018 г. /петък/

 

Тържествено откриване на учебната година 17.09 снимки в галерията отвори
 
 
 Автор: Мартин Иванов IX B клас @отвори (YOUTUBE.COM)
 
 
 
 

Запознаване на зрелостниците с изпитните резултати и изпитните работи 


ЧЕСТИТ ПРАЗНИК !Заповед за 02.05.2018 г. - неучебен, но присъствен ден.
 
 

 
 
 

 
На 10 април излязоха резултатите от националния кръг на състезанието на "Лонгман" по английски език.
 Георги Георгиев от 6а клас зае ПЪРВО МЯСТО в страната с резултат от 79 (от 80) точки.
 Резултати:
Пети клас
 1. Елеонора Райчева - 76 т.
2. Ани Димитрова - 75 т.
 
Шести клас
 1. Георги Георгиев - 79 т.
2. Престислав Димитров - 77 т.
3. Радослав Стоянов - 77 т.
4. Лилия Господинова - 75 т.
5. Калоян Чорбаджиев - 74 т.
6. Александър Боженски - 73 т.
7. Далия Станева - 73 т.
8. Мартина Караманова - 72 т.
9. Никита Георгиева - 72 т.
10.Борис Паталов - 62.50 т.
 
Седми клас
1. Калина Михова - 77 т.
2. Иван Илиев - 76 т.
3. Богомир Стоянов - 75 т.
4. Valencia Matajic  - 70 т. 
5. Мартин Павлов - 69 т.
6. Слав Славов - 67 т.
7. Никола Свиленов - 66 т.
 Поздравления за страхотното представяне  на всички ученици, постигнали тези резултати в състезанието  и на техните учители!

 

Разпределение на учениците по стаи за математическо състезание "Европейско кенгуру" на 17.03.2018 г.

 

Съобщение за математическо състезание "Европейско кенгуру" на 17.03.2018 г.

 

Заповед за неучебен, но присъствен ден на 30.03.2018 г.

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК

 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с влошената метеорологична обстановка в област Варна дните, 01.03.2018 г. и 02.03.2018 г.
ще бъдат неучебни дни за всички училища от областта (заповед №РД09-347/28.02.2018 г. на МОН)

Учебни занятия  
Първа смяна - I - VII клас
Втора смяна - VIII - XII клас

Приветствие на директора на училището Светлан Илиев по случай предстоящите коледни и новогодишни празници

 

Интервю с директора на училището Светлан Илиев - вестник "Учителско дело" БР. 39/11.12.2017

 

ПЪРВОТО ВАРНЕНСКО УЧИЛИЩЕ С РАЗШИРЕНО И ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА РУСКИ ЕЗИК ОТ I КЛАС И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ОТ II КЛАС ПРИЕМА ПЪРВИТЕ СИ УЧЕНИЦИ ПРЕЗ 1974 Г. В ГОДИНИТЕ КАТЕГОРИЧНО СЕ УТВЪРЖДАВА КАТО УЧИЛИЩЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРА.

 

 Единствено в страната езиково училище от І до ХІІ клас, което работи по пилотен учебен план от 2003г. одобрен от Министерството на образованието, чийто автори са Кристалина Ставрева, Светомира Петрова и Рада Дюлева, даващ стабилно общо и профилирано езиково образование. Общо образование – усвояване от учениците на теоретични познания и практически умения, осигуряващи ценностна система, която гарантира: активна позиция на ученика по отношения на знанията; самостоятелна творческа дейност; готовност за приспособяване към промените в социалните условия; готовност да бъдат носители на традиционните добродетели на българина. Профилирано езиково обучение – формиране на лингвистична, комуникативна и социо-културна компетентност по два чужди езика. Изучаването на трети чужд език цели усвояване на рецептивни умения. 

Руският език е приоритет, със съхранени традиции в обучението през годините и присъства в учебния план от I до XII клас. Усвояването от всеки ученик на минимум три чужди езика, регламентирано в курса на обучение, е единствено за регион Варна и осигурява оптимални възможности за развитие (учениците са носители на отличия в регионални и международни олимпиади и състезания), както и за успешна бъдеща реализация. Училище - база по руски език за Североизточна България.

 

 Компютърно обучение – изучаване и използване на компютъра като инструмент за работа, творчество и средство за комуникация с хора от целия свят. Нашите преподаватели са добри, защото обичат това, което преподават и тези, на които преподават. 

Завършилите СУЕО “Ал. С. Пушкин”, гр. Варна получават диплома за завършено средно образование с езиков профил. Профилиращата рускоезикова подготовка осигурява възможността учениците да продължат образованието си без изпит по езика в Московската академия на труда и социалните отношения. В училището се провеждат изпити за получаване на международен сертификат за ниво на владеене на руски език и изпитите за владеене на английски език на Британския съвет.Училището издава свидетелство за приравнителен изпит по чужд език.