Печат
Посещения: 676

 

Приветствие на директора на училището Светлан Илиев по случай предстоящите коледни и новогодишни празници

 

Интервю с директора на училището Светлан Илиев - вестник "Учителско дело" БР. 39/11.12.2017

 

ПЪРВОТО ВАРНЕНСКО УЧИЛИЩЕ С РАЗШИРЕНО И ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА РУСКИ ЕЗИК ОТ I КЛАС И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ОТ II КЛАС ПРИЕМА ПЪРВИТЕ СИ УЧЕНИЦИ ПРЕЗ 1974 Г. В ГОДИНИТЕ КАТЕГОРИЧНО СЕ УТВЪРЖДАВА КАТО УЧИЛИЩЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРА.

 

 Единствено в страната езиково училище от І до ХІІ клас, което работи по пилотен учебен план от 2003г. одобрен от Министерството на образованието, чийто автори са Кристалина Ставрева, Светомира Петрова и Рада Дюлева, даващ стабилно общо и профилирано езиково образование. Общо образование – усвояване от учениците на теоретични познания и практически умения, осигуряващи ценностна система, която гарантира: активна позиция на ученика по отношения на знанията; самостоятелна творческа дейност; готовност за приспособяване към промените в социалните условия; готовност да бъдат носители на традиционните добродетели на българина. Профилирано езиково обучение – формиране на лингвистична, комуникативна и социо-културна компетентност по два чужди езика. Изучаването на трети чужд език цели усвояване на рецептивни умения. 

Руският език е приоритет, със съхранени традиции в обучението през годините и присъства в учебния план от I до XII клас. Усвояването от всеки ученик на минимум три чужди езика, регламентирано в курса на обучение, е единствено за регион Варна и осигурява оптимални възможности за развитие (учениците са носители на отличия в регионални и международни олимпиади и състезания), както и за успешна бъдеща реализация. Училище - база по руски език за Североизточна България.

 

 Компютърно обучение – изучаване и използване на компютъра като инструмент за работа, творчество и средство за комуникация с хора от целия свят. Нашите преподаватели са добри, защото обичат това, което преподават и тези, на които преподават. 

Завършилите СУЕО “Ал. С. Пушкин”, гр. Варна получават диплома за завършено средно образование с езиков профил. Профилиращата рускоезикова подготовка осигурява възможността учениците да продължат образованието си без изпит по езика в Московската академия на труда и социалните отношения. В училището се провеждат изпити за получаване на международен сертификат за ниво на владеене на руски език и изпитите за владеене на английски език на Британския съвет.Училището издава свидетелство за приравнителен изпит по чужд език.