•  pushkin@sueovarna.com
 •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

Учебна 2022/2023 година

Класирани за областен кръг на ученическа олимпиада "Знам и мога"
Резултати от общински кръг на ученическа олимпиада "Знам и мога"

Класирани за областен кръг на националната ученическа олимпиада по астрономия
Резултати от общински кръг на националната ученическа олимпиада по астрономия

Класирани за областен кръг на националната ученическа олимпиада по история и цивилизации
Резултати от общински кръг на националната ученическа олимпиада по история и цивилизации

Класирани за областен кръг на националната ученическа олимпиада по география и икономика
Резултати от общински кръг на националната ученическа олимпиада по география и икономика

Класирани за областен кръг на националната ученическа олимпиада по английски език
Резултати от общински кръг на националната ученическа олимпиада по английски език

Класирани за областен кръг на националната ученическа олимпиада по немски език
Резултати от общински кръг на националната ученическа олимпиада по немски език

Класирани за областен кръг на националната ученическа олимпиада по италиански език
Резултати от общински кръг на националната ученическа олимпиада по италиански език

Класирани за областен кръг на националната ученическа олимпиада по руски език
Резултати от общински кръг на националната ученическа олимпиада по руски език

Класирани за областен кръг на националната ученическа олимпиада по математика
Резултати от общински кръг на националната ученическа олимпиада по математика


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА

ОБЩИНСКИ КРЪГ 

 • Математика - 10.12.2022 г.
 • Български език и литература - 21.01.2023 г.
 • Физика  - 09.01.2023 г.
 • Астрономия - 13.01.2023 г.
 • Руски език - 07.01.2023 г.
 • История и цивилизации - 13.01.2023 г.
 • География и икономика - 10.01.2023 г.
 • Английски език - 12.01.2023 г.
 • Немски език - 07.01.2023 г.
 • Италиански език - 07.01.2023 г.
 • Химия и опазване на околната среда - 20.01.2023 г.
 • Знам и мога за ученици от IV клас - 21.01.2023 г.
 • Философия - 09.01.2023 г.
 • Биология и здравно образование - 27.01.2023 г.
 • Информационни технологии - 10.12.2022 г.

 

 

 

 

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: pushkin@sueovarna.com

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2022
Go to top