Печат
Посещения: 4424

Учебни смени

От 17.09.2018г. за първи срок на учебната 2018/2019 г. учебните занятия ще се провеждат както следва:
І смяна – VIII - XII клас
начало на учебните часове  7.30 часа

ІІ смяна –II - VII клас
начало на учебните часове 13.30 часа

І клас - първа смяна през цялата учебна година
начало на учебните часове 8.20 часа


Ваканции и неучебни дни за учебната 2018/2019 година