Печат
Посещения: 1950

Учебни смени

От 07.02.2018г. за втори срок на учебната 2017/2018 г. учебните занятия ще се провеждат както следва:
І смяна – II - VII клас
начало на учебните часове III-VII клас 7.30 часа
начало на учебните часове II клас 8.20 часа

ІІ смяна –VIII - XII клас
начало на учебните часове 13.30 часа
І клас - първа смяна през цялата учебна година
начало на учебните часове 8.20 часа


Ваканции и неучебни дни за учебната 2017/2018 година