Печат
Посещения: 326

Учебни смени

От 15.09.2017г. за първи срок на учебната 2017/2018 г. учебните занятия ще се провеждат както следва:
І смяна – VIII - XII клас
начало на учебните часове 7.30 часа

ІІ смяна –II - VII клас
начало на учебните часове 13.30 часа
І клас - първа смяна през цялата учебна година
начало на учебните часове 8.20 часа


Ваканции и неучебни дни за учебната 2017/2018 година