•  pushkin@sueovarna.com
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

Учебни смени

За втори срок на учебната 2018/2019 г. учебните занятия ще се провеждат както следва:
І смяна – II - VII клас
начало на учебните часове  7.30 часа
начало на учебните часове за втори клас  8.20 часа

ІІ смяна –VIII - XII клас
начало на учебните часове 13.30 часа

І клас - първа смяна през цялата учебна година
начало на учебните часове 8.20 часа


Ваканции и неучебни дни за учебната 2018/2019 година

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: pushkin@sueovarna.com

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов @ и Йорданка Димитрова @ от Випуск 2019
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2019
Go to top