Печат
Посещения: 245

 КЛУБ "ПРИЯТЕЛИ НА АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК" 

Отвори

 

 

ПРОЕКТ "ИНОВАЦИИ, НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ В КЛАСНАТА СТАЯ"

СУЕО „ Ал. С. Пушкин“- Варна е партньор по програма „Еразъм +“. Участници в проекта са ученици и учители от училището. 
Темата на проекта е свързана с подобряване качеството на работа с учениците чрез насърчаване на техните учители да развиват и усъвършенстват своите възможности - да преподават, обучават и да работят с младежи . Да се засили международното измерение на младежките дейности и ролята на учителите чрез осъществяване на мобилности и сътрудничество между заинтересованите страни в областта на образованието, обучението и младежта. 
сайт на проекта/кликни тук/